به تاریخ ۲۰ میزان ۱۳۹۵ حوالی ساعت ۷:۳۰شام حمله مرگباری در زیارت کارته سخی شهرکابل صورت گرفت. به گفته شاهدان عینی حمله کنندگان با لباس نظامی وارد زیارت شده، بالای مردم ملکی تیر اندازی نمودند. در این حادثه خونبار که «داعش» مسولیت آنرا به عهده گرفت ۱۸ فرد ملکی کشته و ۵۰ تن دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح شدند.

یک روز بعد در ۲۱ میزان ۱۳۹۵ در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در یک مراسم دیگر عاشورا نیزدر اثر یک حمله انتحاری بیش ار ۲۰تن از هموطنان ما کشته و حدود ۳۰ تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

در کشور ماتم زده و غرق در خون ما، اگر تا دیروز جنایتکاران خلقی و پرچمی، تنظیمی،امریکایی و طالبی هر روز از مردم بی دفاع ما قربانی میگرفتند و میگیرند، امروز لشکر وحشی دیگری بنام «داعش» نیز بجان مردم بی دفاع ما افتاده و هر روز فامیلی را در گوشه و کنار کشور به فرش ماتم می نشاند.

این در حالی است که دولت پوسیده و مافیایی ع وغ که خود معجونی از همین جنایتکاران است بزرگترین کاری که تا اکنون در رابطه با قتل و کشتار روز افزون غیرنظامیان انجام داده است همان «معذرت خواستن» و «تقبیح نمودن» است.

تصاویر تعدادی از هموطنان ما که درین حادثه المناک به شهادت رسیدند:

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۵میزان ۱۳۹۵(۱۶اکتبر ۲۰۱۶)
 • داکتران.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 7.jpg
Send Image