به تاریخ ۱۳عقرب ۱۳۹۵ ساعت ده شب جنگنده های نیروهای امریکایی در منطقه کوزه قندهاری شهر قندوزحملات هوایی را زیر نام سرکوب طالبان و شورشیان آغاز نموده که باعث کشته شدن ده ها غیر نظامی شد.

طبق معمول دولت افغانستان و سخنگویان نیروهای امریکایی آمار درشتی از تلفات طالبان را به رسانه ها گزارش دادند. به گفته آنان ۱۴ طالب به شمول یکی از سران این گروه شامل کشته شدگان اند.

اما واقعیت درناکتر از آنچه است که گزارش داده می شود. به گفته مردم محل بیش از ۴۰ تن ازغیر نظامیان که شامل کودکان و زنان نیز می شوند در نتیجه بمباردمان نیروهای امریکایی کشته شده اند.

در شرایط کنونی که جنگ ها در سراسر کشور گشترش یافته است، کسانیکه توانایی بیرون رفتن از مناطق جنگ زده را ندارند در نهایت قربانی توحش طالبان میشوند و یا بمب ها و گلوله های نیروهای خارجی آنان را هدف قرار میدهد.

این اولین باری نیست که حملات نظامی نیروهای امریکایی از مردم بی گناه ما قربانی می گیرد. به گونه مثال چند نمونه از رویداد های مشابه را می آوریم که انعکاس رسانه ی داشته اند:

۱-در اثر بمباردمان نیروهایی امریکایی بر قریه عزیز آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات به تاریخ اول سنبله ۱۳۸۷ بیش از ۱۲۰ تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند.

۲- در اثر بمباردمان نیروهای ناتو به رهبری امریکا بر قریه گرانی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه در ۱۴ ثور ۱۳۸۸ به تعداد ۷۱ تن از هموطنان ما شهید شدند.

۳-در اثر حمله هوایی طیاره های بی سرنشین نیروهای امریکایی بردره شلتن ولسوالی شیگل ولایت کنر در ۱۸ حمل ۱۳۹۲ به تعداد ۱۱ تن از کودکان همراه با یک خانم کشته شدند.

۴- در اثر حمله نیروهای امریکایی بر شفاخانه «داکتران بدن سرحد» در شهر کندز به تاریخ ۱۱میزان ۱۳۹۴ بیش از ۳۰ فرد ملکی به شمول ۸ داکتر موظف در شفاخانه مذکور به شهادت رسیدند.

۵- به شهادت رسیدن ۱۳عضو یک فامیل در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی بر منطقه «میناری» ولسوالی «خوشامند» ولایت پکتیکا به تاریخ ۲۳ اسد ۱۳۹۵.

۶- به شهادت رسیدن ۱۴ فرد ملکی در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی بر قریه شدن ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۵.

۷- به شهادت رسیدن چهار عضو یک فامیل در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی بر ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۹۵.

امریکا و متحدانش در ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ با شعار مبارزه علیه تروریزم به افغانستان یورش آوردند، اما طی ۱۵ سال گذشته آنان خود زمینه را برای پرورش گروه های تروریستی فراهم ساختند که در نتیجه حال شاهد تولد موجود وحشتی تر دیگر به نام داعش هستیم.

هموطنان عزیز و درددیده، بیاید متحد شویم و برای به محاکمه کشاندن جنایتکاران داخلی و خارجی که آزادی، دموکراسی و عدالت را به سخره گرفته اند،‌ صدا بلند نمایم.

تصاویر غم انگیز شهدای قندوز که در ۱۳عقرب ۱۳۹۵به شهادت رسیدند:

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۴ عقرب ۱۳۹۵(۴ نوامبر ۲۰۱۶)
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • 14.jpg
Send Image