یادبود قربانیان حادثه یکاولنگ

نهاد موسوم به 'انجمن اجتماعی دادخواهان افغان' اخیرا برای یادبود از سیزدهمین سالروز قربانیان حادثه یکاولنگ، گردهمایی را با کمک خانواده‌های قربانیان این حادثه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان برگزار کرد. براساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان حمله طالبان به یکاولنگ بین ۸ تا ۱۲ جنوری ۲۰۰۱ حدود ۳۰۰ غیرنظامی کشته شدند که دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان 'کشتار یکاولنگ' نام برده‌است.


بی بی سی فارسی، ۲۲ جدی ۱۳۹۲

تصاویر بیشتر: آلبوم عکس بی بی سی فارسی

 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
Send Image