گزارش بی بی سی فارسی در سایت

‍انجمن اجتماعی دادخواهان افغان و برخی از خانواده‌های قربانیان جنگ‌های چهل سال اخیر افغانستان به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی حقوق بشر، با تجمع در منطقه پولیگون در نزدیکی زندان پلچرخی در شرق کابل، بر گور دسته جمعی قربانیان گل گذاشتند.

‍شرکت‌کنندگان تصاویر قربانیانی را حمل می‌کردند که بعد از کودتای چپ‌گرایان افغانستان در سال ۱۳۵۷ ناپدید، بعد کشته و به صورت دسته جمعی دفن شدند. این افراد خواهان محاکمه ناقضان حقوق بشر و عاملان جنگ‌های چهار دهه اخیر درافغانستان شدند.

گزارش بی بی سی فارسی در سایت
گزارش بی بی سی فارسی در سایت
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 7.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image