برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ۴ دهه جنگ در کابل

SAAJS Photo Exhibition - AVA Press

به مناسبت ۶ جدی، نمایشگاه عکسی از شهیدان ۴ دهه جنگ در کابل برگزار شد. فریدون؛ از انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان و برگزارکننده این نمایشگاه به خبرگزاری آوا،گفت که این نمایشگاه کنار جاده ای به مناسبت ۶ جدی؛ سالروز اشغال افغانستان به راه انداخته شده است. وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را دادخواهی از عاملین جنایت های ۴ دهه جنگ در کشور خواند.

وی گفت که در جریان این هفته که به هفته "دادخواهی" نام‌گذاری شده تظاهراتی به راه انداخته شده و این نمایشگاه عکس هم برگزار شد.

SAAJS Photo Exhibition - AVA Press

آقای فریدون گفت که در این هفته با خانواده های قربانیان ۴ دهه جنگ دیدار شد. وی همچنین گفت که بازماندگان شهدای این جنگ ها خواهان محاکمه تمامی عاملین این جنایت ها شده اند. وی گفت که به تعداد ۲۰ هزار عکس از شهدای ۴ دهه به نمایش گذاشته شده است. او این عکس‌ها را از شهدا بعد از کودتای ۷ ثور تا جنگ های تنظیمی، دوران طالبان و شهیدان بمباران های امریکایی ها در نقاط مختلف افغانستان اعلام کرد. آقای فریدون از دستاوردهای حرکت شان را پررنگترشدن صفوف بازماندگان شهدا در این حرکت دانسته گفت:"ما شاهد هستیم که از چندسال بدینسو هر روز صفوف ما پررنگ تر و خانواده های شهدای بیشتر برای دادخواهی از عاملین این جنایت ها با ما همراه می شوند". این عضو انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان گفت که جامعه جهانی در این قسمت همکاری ندارند؛ بلکه فقط در حد حرف و ادعاست. همچنین وی از عملکرد دولت در قبال آنها انتقاد کرده گفت که دولت هم با آنها همکاری ندارد؛ زیرا تعدادی از کسانی که در این جنایات دست دارند در دولت نیز صاحب جایگاه و منصب بوده و کسی از آنها توان بازخواست نمی کند. او از تمامی آزاداندیشان و کسانی که برای احقاق حقوق انسان در کشور مبارزه می کنند خواست؛ تا در این مسیر آنان را یاری کنند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا)، ۷ جدی ۱۳۹۲

منبع گزارش: خبرگزاری صدای افغان (آوا)

 • صادق یاری.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • داکتران.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • اجمل.jpg
 • 12.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 7.jpg
Send Image