«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ۲۸ حوت ۱۳۹۲ (۱۹ مارچ ۲۰۱۴) نمایشگاه عکس کنار جاده ای را بمناسبت 24 حوت٬ سالروز قیام شکوهمند مردم هرات در مقابل نوکران روس٬ در شهر هرات راه اندازی نمود.

 • 13.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داکتران.jpg
Send Image