«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ۲۸ حوت ۱۳۹۲ (۱۹ مارچ ۲۰۱۴) نمایشگاه عکس کنار جاده ای را بمناسبت 24 حوت٬ سالروز قیام شکوهمند مردم هرات در مقابل نوکران روس٬ در شهر هرات راه اندازی نمود.

 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • یمین.jpg
 • 13.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image