"انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۳ همراه با تعدادی از بستگان شهدای قتل عام کرهاله کنر محفل یادبودی را دراسد آباد ولایت کنر برگزار نمود. به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۵۸ نوکران روس ۱۲۶۰ تن از مردم مظلوم کرهاله را قتل عام نموده در گور جمعی مدفون کردند.

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داکتران.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
Send Image