«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» برای یادبود از قربانیان فاجعه هشتم و هفتم ثور، به تاریخ ٩ ثور ١٣٩٣ (٢٩ اپریل ٢٠١٤) نمایش عکس کنارجاده‌ای را در جاده ده‌بوری کابل در جوار پوهنتون کابل راه انداخت. صدها عکس از قربانیان بیش از سه دهه جنگ و جنایات خلق و پرچم، تنظیم های جهادی، طالبان و نیروهای امریکایی و ناتو به نمایش گذاشته شد.

 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 12.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • اجمل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image