۱۷، ۱۸ و ١٩ قوس ۱۳۹۳ (۸، ۹ و ١٠ دسامبر ۲۰۱۴): «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر»، «هفته قربانیان» و تقبیح جنایات و وحشیگری‌های بیش از سه دهه گذشته برنامه‌های را در شهر کابل راه اندازی نمود. در کنار گردهمایی، گذاشتن اکلیل گل بر قبرهای جمعی افشار، حضور بر ساحه گورهای جمعی در پولیگون پلچرخی و ادای احترام به هزاران شهید بی گور و بی نشان، «نمایشگاه عکس» یکی دیگر از برنامه‌های انجمن بود که به مدت سه روز در قصر دارالامان با نصب پوسترها و هزاران عکس از قربانبان جنایات بیش از سه دهه برگزار شد.
خانواده‌های قربانبان از برنامه های انجمن در راستای دادخواهی و به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی استقبال نمودند و این برنامه‌های ولو کوچک را روزنه‌ای برای تامین عدالت خواندند.

 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • Template.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image