٢۰ قوس ١٣٩۳ (١۱ دسمبر ٢٠١۴): «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.
در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

 • Template.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 7.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
Send Image