٢۰ قوس ١٣٩۳ (١۱ دسمبر ٢٠١۴): «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.
در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • یمین.jpg
Send Image