به تاریخ ۱۹ جدی ۱۳۷۹، طالبان ددمنش صدها هموطن مظلوم ما را در یکاولنگ بامیان با وحشت تمام قتل‌عام کردند. «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به خون پاک شهیدان معصوم سوگند یاد می‌کند که تا محاکمه و مجازات عاملان چنین جنایت نابخشودنی دست از تلاش و دادخواهی برنخواهد داشت.
فلم مستندی از مصاحبه نماینده «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از بازماندگان قتل‌عام یکاولنک.

 • selaman.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • یمین.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
Send Image