شهید محمد جان خوشدل فرزند محمد حسن خوشدل در قریه «کریمداد» ولسوالی «نرخ میدان» ولایت میدان وردک دیده به جهان گشود.

دوره ابتدای مکتب را در زادگاه و دوره ثانوی را در تخنیک ثانوی به درجه عالی به پایان رساند.

شهید محمد جان در سال 1351 شامل فاکولته انجینیری پوهنتون کابل شد. وی در سال 1355 از رشته برق این پوهنتون به درجه ممتاز فارع التحصیل گردید و سپس به صفت استاد در فاکولته یاد شده مشغول تدریس شد.

شهید خوشدل که از جمله کادر های ورزیده سازمان آزادیبخش مردم افغانستان -«ساما» بود، علاوه از زندگی خصوصی اش مرد سیاسی و مبارزه بود و به خاطر آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و رهایی توده ها از بند اسارت، شب و روز و به صورت خستگی ناپذیز مبارزمی کرد.

باند منفور خلق و پرچم این دشمنان قسم خورده مردم ما وجود این راد مرد را تحمل نتوانسته، بالاخره به تاریخ 18 جوزای 1358 محمد جان را از دیپارتمنت انجینیری پوهنتون کابل دستگیر و پس از شکنجه های وحشیانه به شهادت رساندند.

در ماه سنبله سال ۱۳۹۴«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از هموطنان عدالت خواه ما منار یادبودی را در پولیگون پلچرخی کابل اعمار و یکجا با فامیل های قربانیان رو نمایی نمود.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱ قوس ١۳٩۵ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۶)

 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • اجمل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 12.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image