«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» و جمعی از خانواده های قربانیان،‌ محفل یادبود از قربانیان چهار دهه جنایت در افغانستان را در پولیگون های پلچرخی کابل ترتیب دادند. این برنامه در نزدیکی گورهای دسته جمعی کشتارگاهای پولیگون و در کنار بنای یادبود ۵۰۰۰ قربانی رژیم خلق و پرچم برگزار گردید.

هزاران تصویر از شهدای لیست ۵۰۰۰ و در مجموع قربانیان چهار دهه گذشته در اطراف بنای یادبود نصب گردیده بود. دیدن عکس های عزیزان شهید برای خانواده های شان که آنجا حضور داشتند، یاد آور دردناکترین روزهای زندگی شان بود. خواست مشترک همه شان به دادگاه کشانیدن کسانی است که همچو جنایات شنیع را در حق مردم بی دفاع ما انجام داده اند.

خانم لیلا یکی از بازماندگان شهدا، نخستین سخنران محفل بود، او که پنچ عضو خانواده اش بوسیله نوکران خلقی و پرچمی روس قصابی شده اند، خاطرات خود را از دوران اسارت، شکنجه و قتل اعضای خانواده اش بازگو کرد.

سپس آقای حسن کارگر به عنوان یک شاهد زنده از دروان سیاه تنظیمی سخن گفت. او که چند عضو خانواده و دوستانش را در قتل عام افشار از دست داده است، با یادآوری جنایات آن دوره خواستار به محاکمه کشانیدن عاملان قتل عام افشار گردید.

در قسمتی از برنامه شعری زیر عنوان « پولیگون» دکلمه گردید و بعدا یکی از بازماندگان قربانیان به نام ملتان صحبت کرد، او که پدرش بعد از لت و کوب بوسیله طالبان کشته شده است، نتوانست جلو بغض اش را بگیرد و فقط برای لحظاتی توانست پیام اش را به اشتراک کنندگان برنامه برساند.

در بخش های پایانی برنامه شعری پشتو زیر عنوان «یواځنی لاره» دکلمه گردید و سپس آقای روفی خاطرات خود از دوران شکنجه و کشتار در زندان پلچرخی بیان نمود. او که خود شکنجه و زندان آن دوران را سپری نموده، خاطرات تلخ با خود دارد. یگانه خواست او و سایر اشتراک کنندگان برنامه محاکمه این جنایتکاران است.

در آخر محفل، برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اکلیل گل تهیه شده توسط انجمن بوسیله خانم لیلا و کاکا عزت الله دو تن از خانواده های قربانیان در کنار بنای یادبود پولیگون پلچرخی گذاشته شد.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۹قوس ۱۳۹۵(۹ دسمبر ۲۰۱۶)
 • صادق یاری.jpg
 • یمین.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • اجمل.jpg
Send Image