در حمله انتحاری که در ۱۱ حوت ۱۳۹۵ بالای حوزه ششم امنیتی کابل واقع سرک دارالامان صورت گرفت، مانند گذشته بیشترین آسیب به غیر نظامیان رسیده و تعداد بیشماری کشته و یا زخمی شدند.

گزارشگر انجمن اجتماعی دادخواهان افغان به دیدار یکی از خانواده های قربانیان رفته و با آنان صحبت نموده است.

نامش ملالی است و در این حادثه شوهرش میرآغا را از دست داده است. او که دیگر نان آور خانواده در کنارش نیست اینگونه لب به سخن می گشاید؛

میر آغار یک غرفه خوراکه فروشی در نزدیکی خانه داشت که با آن زندگی سه فامیل را تامین می کرد: فامیل برادر، فامیل خواهر و فامیل ما. در ۱۱ حوت زمانی که برای نان چاشت خانه می آمد انفجار صورت گرفت و او شهید شد. تمام بدن میر آغا سوخته و توته توته شده بود که حتی نتوانستیم قسمت های از بدنش را پیدا کنیم.

میرآغا خورد ترین عضو خانواده بود. در سال ۱۳۵۷ پدرش که آنزمان راننده در وزارت مهاجرین بود، نا پدید شده و مانند هزاران هموطن دیگر از او خبری نشد. مادر میر آغا هم نمی دانست که شوهرش چگونه ناپدید شده است. میرآغا با توجه به مشکلاتی که در مقابلش بود نتوانست درس بخواند، اما تمام کوشش خود را می نمود تا فرزندانش به مکتب بروند و درس بخوانند.

از او پنج فرزند بجا مانده که بزرگترین شان ۱۵ ساله و کوچکترین شان ۲ ساله اند.

خانم میر آغا با چشمان پر از اشک می گوید که نگران است که چگونه طفل اش بتواند مسؤولیت خانواده و روزگار را بر عهده بگیرد، مادر میر آغا نیز با بیماری های گوناگون از جمله شکر بلند و فشار خود دست و پنجه نرم می کند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
28 حمل 1396 – 17اپریل 2017
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image