انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بتاریخ ۱۷ قوس ۱۳۹۶ به مناسب روز جهانی حقوق بشر نمایشگاه عکس و پس از چاشت همین روز یکجا با خانواده های قربانیان تحصنی را در پارک شهرنو کابل راه اندازی نمود.

نمایشگاه عکس ساعت ۹ صبح آغاز گردید و ساعت ۵ عصر با برگزار تحصن پایان یافت. در این نمایشگاه تصاویر قربانیان سال های وحشت و دهشت خلق و پرچم، تنظیم ها، طالبان، نیروهای ناتو و حملات انتحاری در کابل و ولایات، به نمایش گذاشته شده بود. در جریان تحصن فلم کوتاهی از جنایات دوره های مختلف و فعالیت های ده ساله انجمن نمایش داده شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

«انجمن اجتماعی داد خواهان افغان» با برگزاری این برنامه در روز جهانی حقوق بشر هدف داشت تا به جهانی یادآور شود که مردم افغانستان طی چهار دهه قربانی سفاکترین ناقضان حقوق بشر بوده اند و هنوز هم در گوشه و کنار کشور بربریت علیه آنان ادامه دارد. همچنان «انجمن اجتماعی داد خواهان افغان» در این روز به صراحت اعلام کرد که تا زمان که جنایتکاران و عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان در قدرت باشند و به میز محاکمه کشانیده نشوند، برقراری صلح، آزادی و دموکراسی در کشور ما محال خواهد بود.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۸ قوس ۱۳۹۶ – ۹ دسامبر ۲۰۱۷

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 14.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • 7.jpg
Send Image