گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در پولیگون پلچرخی

‍دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر، بازهم پس از سالی می‌رسد که مانند سال‌های گذشته مملو بود از درد، رنج، کشتار،‌ فقر و صدها نا بسامانی دیگر. اگر سایر کشورها تنها در سطح تجلیل به پیشواز از این روز می‌روند، مردم درددیده ما عملا در آتش سوزان بمب‌های نیروهای خارجی سوخته و همه‌روزه در هر شهر و ده بر اثر حملات انتحاری و انفجاری وحوش طالبی-داعشی و یا گلوله‌های نیروهای دولتی تکه تکه می‌شوند.

‍در جمع حاضر در این برنامه، تقریبا هر یک درد و رنج از دست دادن عزیزانی را با خود حمل می‌کنیم و با حضور در پولیگون یاد آن جوانان رشید ما مه بوسیله نوکران خلقی و پرچمی روس تیرباران شدند،‌ بار دگر تازه می‌شود. تنها نشان مانده از آنان تپه‌‌های خاکی اطراف این محل است که دسته‌دسته انسان‌های روشنفکر و وطندوست در آن خفتند. قهرمانانی که عزم، اراده و جانفشانی آنان در راه میهن و آرمان‌های‌شان برای نسل ما و آیندگان مایه الهام است.

‍از حاکمیت کودتاگران ۷ ثوری چند دهه می‌گذرد، اما تا کنون بانیان جنایت و بربادی افغانستان نه تنها محاکمه نگردیده بلکه در دوره‌های مختلف و با نظام‌های حاکم سازش نموده و به شکل دیگری به مکیدن خون مردم ادامه داده‌اند. این قاتلان در هم‌آغوشی با جنایتکاران تنظیمی و‌ طالبی زیر پرچم امریکا طی دو دهه گذشته بر سرنوشت ما حاکم بوده‌اند.

‍نهادهای نمایشی مدعی عدالت و حقوق بشری تنها در سطح ان‌جی‌اوهای معاش‌خور و پروژه‌گیر عمل نموده و هیچ کاری در جهت به محکمه کشانیدن جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر انجام نداده‌اند.

‍از حکومت پوسیده غنی-عبدالله نمیتوان انتظار تامین عدالت را داشت. آنان خود چنان در لجن غرق اند که حتی فکر رسیدگی به چنین مواردی ذهن بیمار شان را نمی‌آزارد. خود و حلقات اطراف آنان بخشی از ماشین جنایت در گذشته و یا حال بوده و هیچگاه نمی‌گذارند تا قدمی جدی در زمینه برقراری عدالت و محاکمه ناقضان حقوق بشر برداشته شود.

‍هموطنان عزیز، همه باور داریم که یگانه راه رسیدن به صلح و رفاه، تامین عدالت است. خانواده‌‌های قربانیان و انسان‌های شرافتمند این سرزمین می‌توانند با هم همدست، در مقابل این درندگان ایستادگی کرده، و خواست بر حق شان را برای دستیابی به عدالت، عملی نمایند.

‍تجربه تاریخ تمام دنیا نشان می‌دهد که هیچگاه صلح واقعی با قربانی ساختن عدالت بدست نمی‌آید!

 گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در پولیگون پلچرخی
 گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در پولیگون پلچرخی
 گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در پولیگون پلچرخی
 گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در پولیگون پلچرخی
 گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در پولیگون پلچرخی
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image