‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • Template.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • قابله.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
Send Image