‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • اجمل.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image