‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • 12.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • Template.jpg
Send Image