به ادامه برنامه های تجلیل از «هفته قربانیان»، «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ٢٣ قوس ١٣٩٢ (١٤ دسامبر ٢٠١٣) نمایش عکس کنارجاده‌ای را از چهارراهی ترافیک الی چهارراهی تایمنی کابل راه انداخت. صدها عکس از قربانیان بیش از سه دهه جنگ و جنایات خلق و پرچم، تنظیم های جهادی، طالبان و نیروهای امریکایی و ناتو به نمایش گذاشته شد.

انجمن در ضمن هزاران نسخه از یک اطلاعیه را به عابران توزیع نمود که در آن از بازماندگان قربانیان خواسته شده که تصاویر عزیزان شان و داستان های ستمگری هایی را که تجربه کرده‌اند در اختیار انجمن قرار دهند.

تصاویر در سایت فلکر

 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image