قربانیان حادثه المناک جلریز

به دنبال قتل عام سربازان اردو در جرم بدخشان ، چهاردره قندز، نوزاد هلمند، تخار و سایر مناطق افغانستان، اینبار طالبان وحشی جان ده ها پولیس محلی را در ولسوالی جلریز میدان وردک گرفتند.

ولسوالی جلریز از چندین روز بدین طرف در محاصره طالبان قرار دارد و علیرغم کمک خواستن بار بار پولیس از مقامات وزارات داخله در کابل ، هیچ کمکی به این سربازان پولیس نمیرسد و طالبان تک تک شان را به قتل میرسانند

بی کاری و فقر روزافزون در کشور باعث میشود که جوانان به صفوف اردو و پولیس بپیوندند اما بی خبر از این که در معامله گری بین دولت و طالبان هر روز فروخته میشوند و خانواده های شان به سوگ می نشینند.

این اولین بار نیست که در اثر بی توجهی نهادهای امنیتی و در ممجوع دولت افغانستان جان هموطنان مظلوم ما گرفته میشود، بلکه روزانه ما شاهد به خاک و خون کشیدن مردم بی پناه در مناطق مختلف کشور هستیم

درین میان کسانی که سنگ دفاع ازملیت هرازه را به سینه میکوبیدند با " گرفتن عکس یاد گاری با مرده ها" و ریختاندن اشک تمساح کوشش کردند که یک بار دیگر خاک به چشم ملت بزنند اما کور خوانده بودند و برعکس با انزجار و نفرت مردم ما روبرو شدند

این حادثه که جان بیشتر از ۴۰ پولیس محلی را گرفته است به حدی برای دولت افغانستان پیش پا افتاد بود که سرور دانش معاون دوم اشرف غنی این حادثه را این طور توصیف نمود : " حادثه جلریز یک حادثه کوچک است و هر روز در مناطق مختلف کشورحادثاتی از این قبیل رخ میدهد."

مقامات بلند پایه دولتی نیز با گرفتن چند عکس تبلیغاتی و چند انتقاد تاکتیکی و فرمایشی بسنده کردند و با کاروانی از موترها و بادیگاردهایشان دوباره به کاخ های مجلل شان برگشتند.

این قتل عام در حالی صورت میگیرد که نمایندگان دولت افغانستان به امر مستقیم امریکا مشغول " مذاکره" با طالبان در کشور های مختلف اروپایی و آسیایی هستند و میخواهند باسهیم ساختن طالبان در حکومت، حلقه جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر را وسیع تر و مکمل تر سازند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۴ سرطان ١۳٩۴ (۵ جولای ۲۰۱۵)

 • selaman.jpg
 • اجمل.jpg
 • 7.jpg
 • Template.jpg
 • 14.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 12.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
Send Image