۱۰ میزان ۱۳۹۴: تکمیل کار بنای یاد بود شهدای پولیگون پلچرخی.

« انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ۲۷ میزان سال جاری و به مناسبت دومین سالروز انتشار " لست مرگ"؛ حاوی نام ۵۰۰۰ شهیدی که در دوران حاکمیت جلادان خلقی و پرچمی و باداران روسی شان به جرم وطن دوستی و میهن پرستی، درپولیگون های پلچرخی زنده به گور شده بودند، بنای یادبودی را اعمار و طی یک گردهمایی با حضور فامیلهای شهدا و سایر قربانیان چهاردهه ای جنگ و جنایت رونمایی نمود.

جنایات کاران چهاردهه اخیر همواره تلاش نمودند تا به هر شکل ممکن جنایات شان را پنهان سازند و به همین منظور حتا قانون عفو عمومی را نیز در پارلمان تصویب نمودند. این جانی ها توسط امریکا و دیگر کشورها به پست های بلند دولتی نصب شده و بر گرده های زخمی ملت ما تا هنوزهم حکمرانی میکنند. اما این واضح است که اگر هزار بار جنایتکاران یکدیگر خود را ببخشند ، مردم ستمدیده و فامیلهای قربانیان، هرگز آنان را نخواهند بخشید و روزی در یک محکمه ملی و بین المللی شاهد محاکمه شان خواهند بود.

« انجمن اجتماعی دادخواهان افغان »متعهد است که به هر شکل و زمینه ممکن یاد وخاطره ی شهدا را زنده نگهداشته و صدای فامیل های قربانیان را هرچه بلندتر و رساتر فریاد نماید، تا روزی رسد که تمامی جنایتکاران جنگی ازهر قوم و قماش و به هر رنگی که هستند به میز محاکمه کشانده شوند.

از آنجاییکه انجمن هیچ وجه مالی در اختیار ندارد و فقط به کمک اعضاء و هواخواهانش فعالیت می کند، این بنای یادبود را نیز به همکاری اعضا و هوادارانش اعمارنموده است. جا دارد که درین جا از خانم مریم " نوتن" و آقای حسن " ظاهر" به خاطر کمک های مالی ، انجینیران وسایر افراد وطن دوست و متعهد که در ساخت این بنای یاد بود به ما یاری رساندند، ابراز سپاس و امتنان نمایم

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۸ میزان ١۳٩۴ (۲۰ اکتوبر ۲۰۱۵)

 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • selaman.jpg
 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • قابله.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image