به تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۲ در اثر حمله هوایی سربازان امریکایی بر دره شلتن ولسوالی شیگل ولایت کنر ۱۲ تن به شمول ۱۱ طفل و یک زن به شهادت رسیدند.

خبرگزاری «رویترز» تعداد قربانیان این جنایت را ۱۲ تن( ۱۱ کودک ویک زن) گزارش کرد، اما تعداد واقعی قربانیان این قتل عام مانند صدها جنایت دیگرمستور ماند.

این اولین بار نیست که مردم بی دفاع افغانستان توسط نیروهای امریکایی و هم پیمانان شان به رگبار گلوله بسته میشوند، بلکه در ۱۵ سال گذشته هزاران هموطن ما در مناطق مختلف و گاه به صورت دسته جمعی توسط نیروهای ناتو، امریکا و هم پیمانان شان به خاک و خون کشیده شده اند، اما دولت افغانستان تا حال به یک قضیه هم به صورت جدی رسیدگی نکرده است.

در تازه ترین مورد محمد حضور ۲۲ ساله به تاریخ ۹ حمل ۱۳۹۵ در حالی بدست سربازان امریکایی به قتل رسید که درمنطقه «بخشی خیل» ولسوالی بگرام ولایت پروان مصروف کار بر سر زمینش بود.

کشتار هموطنان ما توسط نیروهای خارجی داغ ننگینی است بر جبین آنانیکه تا دیروز گلو پاره میکردند که اگر « پیمان امنیتی کابل- واشنگتن» امضاء شود کشور گل و گلزار شده و هیچ خطری کشور ما را تهدید نخواهد کرد. اما بعد از امضای این پیمان ننگین تهدید های امنیتی بی اندازه ی افرایش یافت که کندز به دست طالبان سقوط کرد، بیکاری به اوجش رسید، ماهانه هزاران هموطنان ما از کشور فرار میکنند، خرمستی جنایتکاران جنگی چهاردهه اخیر همچنان از مردم بی گناه ما قربانی میگیرد و کشتار هموطن ما توسط سربازان خارجی ادامه دارد.

انحمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۸ حمل ١۳٩۵ (۶ اپریل ۲۰۱۶)

 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • یمین.jpg
Send Image