این نمایشگاه که به روز پنجشنبه ( ۹ ثور ۱۳۹۵) به مناسبت سیاهروز های هفت و هشت ثور و با بیش از ۷۰۰۰ عکس از شهدای چهاردهه ی گذشته توسط «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» راه اندازی شده بود با استقبال گرم خانواده های شهدای وسایر هموطنان آزادیخواه ما که از این نماشگاه دیدن کرده بودند روبرو شد. ‫

فامیلهای شهدا و سایر هموطنان عدالت خواه ما حین بازدید از این نمایشگاه، خواهان محاکمه عاملان این کشتارها شده و تاکید نمودند که تا زمانیکه جنایتکاران چهل سال گذشته به میز محاکمه کشانده نشوند مردم افغانستان روی صلح و خوشبختی را نخواهند دید.


انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۱ ثور ١۳٩۵ (۳۰ اپریل ۲۰۱۶)

 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • Template.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image